WYDOBYCIE

Od czasu wydobycia od tego czasu zaczyna się „drugie życie” ze swoją wyjątkową siłą i szlachetnym czarnym kolorem.

Pozyskuje się w trakcie wydobywania surowców mineralnych w kopalniach żwiru i pisaku

Dawniej uważano, że wydobycie drewna z koryt rzek było korzystne dla środowiska, jednak po ich usunięciu fałna i flora tych miejsc uległa częściowej degradacji

Woda

Dostęp do brzegu rzeki i jej koryta jest zwykle trudny. Dlatego konieczne są nadmierne przygotowania i zaangażowanie dużej liczby profesjonalistów wykwalifikowanych w nurkowaniu w mętnych wodach i całkowitej ciemności. Czarny dąb znajduje się w zamulonej wodzie, a jego wyciągnięcie jest w rzeczywistości pierwszym jego widokiem po wielu tysiącach lat. Wiek czarnego dębu znalezionych rzekach waha się od kilkuset lat w rzekach do najstarszych znalezionych do tej pory w rzece Krapina(Chorwacja) liczących 8290 lat.

Do wydobycia niezbędny jest wysoce wyspecjalizowanych łodzi i sprzętu do podnoszenia (waga 1 m3 dębu bagiennego często osiąga 1,5 tony).

 

Kopalnie

Podczas wydobycia kruszyw mineralnych i piasku produktem ubocznym jest często czarny dąb

Znajduje się on od 4 do 12m pod powierzchnia ziemi. Traktowany jest często jako odpad i ulega degradacji. Używane jest często jako materiał opalowy przez okoliczna ludność.

W nielicznych przypadkach udaje się je zabezpieczyć i przetworzyć.

 

WYDOBYCIE

Od czasu wydobycia od tego czasu zaczyna się „drugie życie” ze swoją wyjątkową siłą i szlachetnym czarnym kolorem.

Pozyskuje się w trakcie wydobywania surowców mineralnych w kopalniach żwiru i pisaku

Dawniej uważano, że wydobycie drewna z koryt rzek było korzystne dla środowiska, jednak po ich usunięciu fałna i flora tych miejsc uległa częściowej degradacji

Woda

Dostęp do brzegu rzeki i jej koryta jest zwykle trudny. Dlatego konieczne są nadmierne przygotowania i zaangażowanie dużej liczby profesjonalistów wykwalifikowanych w nurkowaniu w mętnych wodach i całkowitej ciemności. Czarny dąb znajduje się w zamulonej wodzie, a jego wyciągnięcie jest w rzeczywistości pierwszym jego widokiem po wielu tysiącach lat. Wiek czarnego dębu znalezionych rzekach waha się od kilkuset lat w rzekach do najstarszych znalezionych do tej pory w rzece Krapina(Chorwacja) liczących 8290 lat.