WYSTĘPOWANIE

Miejsca w których występuje czarny dąb na świecie są bardzo rzadkie.

Wydobywa się go z żwirowo-piaszczystych starorzeczy i pradoliny rzek europejskich.

Pokłady znajdują się od 4 do 12m pod powierzchnia ziemi.

 

Polska -doliny rzek Odry,Wisły, Sanu, Soły, dorzecza

Białoruś

Irlandia

Wschodnie Niemcy

Czechy

Slowacja

Ukraina

Rosja

Chorwacja, dolina rzeki Sawy dorzecza