BADANIE WIEKU CZARNEGO DEBU

Najpowszechniejsza metoda badania wieku drewna jest metoda datowania radiowęglowego 14C.

Pomiary naturalnych koncentracji izotopu 14C w próbkach materii organicznej oraz nieorganicznej, zawierającej węgiel, umożliwia wyznaczenie ich wieku izotopowego, tzn. momentu pogrzebania materii w skorupie ziemskiej. Wiek ten można przeliczyć na lata kalendarzowe wykorzystując odpowiednie procedury kalibracyjne.

Badanie te wykonują ja prywatne firmy i wyższe uczelnie

Badanie waha cie od 600 do 1200zl

GADAM Centre Gliwice

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe Poznań

Laboratorium badan bezwzględnych Kraków